Keuren & kalibreren

Keuren & kalibreren

Halk is volledig geaccrediteerd door het Nederlands Meet Instituut (NMi) dat een aangewezen instantie is door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor het keuren van niet-automatische weegwerktuigen (NAW's). Halk is bevoegd en uitgerust om op locatie deze keuringen te verrichten. Daarmee zijn we een aantrekkelijke partner voor industriële bulk- en procesondernemingen, die een hoogwaardige kwaliteit nastreven. Veelal ISO-9001- gecertificeerde bedrijven maken ieder jaar dankbaar gebruik van onze keur- en kalibreerdiensten. Halk is overigens ook  ISO-gecertificeerd.
 

Samenwerking in het toezicht met Verispect


Als erkend keurder heeft Halk een samenwerkingsovereenkomst met Verispect. Deze samenwerking wordt jaarlijks getoetst aan de strenge regelgeving van het Ministerie van Economische zaken, waardoor de geleverde kwaliteit gewaarborgd wordt. Als er recentelijk een technische controle is uitgevoerd door medewerkers van Halk - met een Samenwerkingsovereenkomst in het Toezicht - dan is dat zichtbaar aan de samenwerkingssticker die zij op het meetinstrument hebben aangebracht. Door deze samenwerkingssticker zal de technische controle van het weeginstrument door Verispect, slechts steekproefsgewijs plaatsvinden. Stilstand wordt op deze manier tot een minimum beperkt. Halk denkt met u mee en voorkomt zo onnodige vertraging in uw productieproces.