Geleverd aan een klant in Rotterdam: 1x Bigbag vulinstallatie voor ertsen

Deze installatie is gemaakt om verschillende soorten metalen, aangeleverd in brokstukken van diverse maatvoeringen, te storten via een Netto Weeg bunker in open bigbags.

The installation is currently under construction at our workshop

This installation is for ‘pouring’ different types of metals, which are delivered in variously sized ‘chunks’, via a net weighing bunker into open big bags. The product is dosed by means two sieving units: a coarse sieving unit, driven by two 3 Kw vibratory motors, for the rapid filling of the weighing bunker, and a fine sieving unit, driven by a magnetic vibrator for the fine dosing of the weighing bunker.

The capacity of the weighing bunker is 1,000 kg
The capacity of the installation is 40 to 50 net weighings/hour